LIEN 99 hân hạnh chào đón những ai đến với hai workshops Tinh hoa văn hóa vào đầu Năm mới 2019.

Link đăng ký:

Workshop 13/1/2019: https://www.billetweb.fr/workshopcovatlien99

 

couverture fb.jpg

Thông tin chi tiết:

fiche 1 - workshop 13-1-2019

version fr - workshop 13012019.jpg

Diapositive1Diapositive2