Các dịch vụ – Prestations de LIEN 99


LIEN99_couleur_fond blanc_10x7cm

5 mảng hoạt động chính 

5 principaux axes d’activités

AA1. Cung cấp các giải pháp truyền thông ngay lập tức cho doanh nghiệp bằng nhiều dịch vụ thích nghi với bối cảnh: Nguồn nhân sự outsourcing tiết kiệm và hiệu quả – Dịch vụ theo sản phẩm/dự án – Tư vấn và thực hiện phát triển kênh thông tin.

Fournir des services de communication aux entreprises: Personnel outsourcing – Prestations de communication – Conseils et Développement de chaines de communication et interactions auprès du public.

.

AA2. Thực hiện hồ sơ nghiên cứu thị trường tại Pháp hay tại Việt Nam từ cơ bản đến chuyên sâu với chuyên môn về phát triển khách hàng và sản phẩm, thực hiện những bản bilans hàng năm để doanh nghiệp định vị và cải tiến sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Constitution de dossiers et études de marché vietnamien, spécialisés dans le développement clientèle et des produits spécifiques, au Vietnam ou en France au service des entreprises; réaliser les bilans trimestriels ou annuels d’évaluation de produits et de la qualité du service.

.

AA3. Thực hiện các hoạt động để quảng bá sản phẩm, dịch vụ tại Pháp qua hệ thống kênh thông tin của LIEN 99 và của đối tác.

Promotion de produits en France sur les chaines de communication de LIEN 99 ou de ses partenaires.

.

AA4. Quản lý các trang thông tin cá nhân, tổ chức/hội đoàn, doanh nghiệp.

Gestion de sites web d’un particulier, d’un organisme/association, d’une entreprise.

.

AA5. Thực hiện những sản phẩm thông tin, kênh truyền thông cộng đồng hữu ích – Tổ chức các hoạt động giao lưu chuyên nghiệp.

Réalisation de produits culturels et médiatiques – Organisation d’activités professionnelles pour partager des informations de métiers, de l’intégration en France, et de la culture vietnamienne.

Renseignement – Contact: lien.vf99@gmail.com

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s