DỊCH VỤ - PRESTATIONS LIEN 99, LIEN 99

LIEN 99 có ý nghĩa gì?

MÃ SỐ 99: Trên giấy tờ hành chính ở Pháp, mã số 99 dành cho người nước ngoài với nơi sinh ngoài các vùng lãnh thổ Pháp. Đối với nhiều người, con số này tương đối khô khan và lạnh lùng, minh chứng cho nguồn gốc nước ngoài của mình tại Pháp. Nhưng mọi việc… Lire la suite LIEN 99 có ý nghĩa gì?

DỊCH VỤ - PRESTATIONS LIEN 99, LIEN 99

Các dịch vụ – Prestations de LIEN 99

5 mảng hoạt động chính  5 principaux axes d’activités AA1. Cung cấp các dịch vụ truyền thông theo yêu cầu doanh nghiệp: - Nhân sự hiệu quả - Các dịch vụ theo sản phẩm/dự án - Tư vấn và thực hiện phát triển kênh thông tin Fournir des services, prestations de communication aux entreprises: Personnel… Lire la suite Các dịch vụ – Prestations de LIEN 99